Föreningar

Berfendals Hembygdsförening

Hembygdsföreningens ändamål är att vårda bygdens egenart när det gäller natur och kultur samt att sprida kunskap om bygden. Föreningen skall verka för att Berfendal bibehålls och utvecklas som en levande kulturbygd. Den viktigaste uppgiften är att vårda och förvalta Hembygdsgården, Berfendals f.d. skola.

 

Styrelse:
Ordförande: Lisbeth Hansson, tfn 070 651 56 14 bettan2@telia.com
Kassör: Kerstin Grenander, tfn 070 353 35 11 kerstin.grenander@gmail.com
Sekreterare:

 

Hembygdsgården, som innehåller två salar med plats för 80-100 personer kan hyras av föreningar och privatpersoner.

Bokning sker hos Anders Persson, tfn 0524-810 14


Berfendals hembygdsförenings hemsida
Bygdegårdarnas riksförbunds hemsida


Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening

Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening bygger ett fiberoptiskt bredbandsnät i Bärfendal.
För närmare information se föreningens hemsida: www.barfendalfiber.se

 

Styrelse:
Ordförande: Nils Engström, tfn 0524-811 09 nils.engstrom@telia.com
Kassör: Thorbjörn Pettersson, tfn 0524-810 08 toby.pettersson@telia.com
Sekreterare: Mona Nilsson, tfn  0524-811 43
mek55@telia.com

 Berfendals Levande landsbygd

Bygdegruppen Berfendals levande landsbygd verkar för att bygden utvecklas och att de resurser och den kunskap som finns i bygden tillvaratas. Genom att anordna hantverksveckor och julmarknader ges möjlighet för bygdens hantverkare och näringsidkare att marknadsföra sig.

 

Styrelse:
Ordförande:
Elisabet Kollin, tfn 0524-811 53 liz56@telia.com
Kassör: Mona Nilsson, tfn 0524-811 43 mek55@telia.com
Sekreterare:

 

 

Berfendal-Bottna Röda Korskrets

Röda Korskretsen i Berfendal arbetar dels med att hjälpa människor i nöd ute i världen dels med social samvaro för människor i bygden. Soppluncher och eftermiddagskaffe för daglediga är uppskattad verksamhet. Likaså har kretsen en besökstjänst där medlemmarna gör en stor insats genom att besöka äldre och ensamma personer antingen i deras hem eller på äldreboendena i kommunen.

 

Styrelse:
Ordförande: Eva Petersson, tfn 0524-811 48 eva_petersson@comhem.se
Kassör: Eva Classon, tfn 0524-811 62 fam.classon@telia.com
Sekreterare: Elisabet Kollin tfn, 0524-811 53 liz56@telia.com

 

Röda korsets hemsidaBerfendals Vi Unga klubb

Vi Unga är en riksomfattande ungdomsorganisation som verkar under mottot ”Ungdom leder ungdom”
Vi Unga klubben i Berfendal anordnar filmvisning, matlagning, pyssel, teater, luciafirande, utflykter och läger.

 

Styrelse:
Ordförande: Emma Rydin                   
Kassör: Anna Sunesson tfn, 0524-811 71 anna.sunesson@sv.se
Sekreterare:
Klubbledare: Monica Kjellstorp, tfn 0524-421 47 kjellstorp.mk@gmail.com

 

Förbundet Vi Ungas hemsidaCenterpartiet och Centerkvinnorna

Centerrrörelsen verkar för att människor i hela landet skall ges samma levnadsvillkor.

 

Centeravdelningen Styrelse:
Bärfendals Centeravdelning gick våren 2017 upp i Centerpartiets Munkedalskrets.
Ordförande: Lars-Göran Sunesson, tfn 070 696 96 43 lars-goran.sunesson@sv.se

 

Centerkvinnorna styrelse:
Ordförande: Eva Classon tfn 0524-811 62 fam.classon@telia.com
Kassör: Gunnel Fritzson tfn 0524-810 47 fritzson.g@telia.com
Sekreterare: Gunnel Persson, tfn 0524-811 41 myrtorp.dalen@gmail.com

 

Centerpartiets hemsidaBerfendals Skytteförening

Skytteföreningen är Berfendals äldsta förening bildad 1898. Föreningen har många goda skyttar som håller sig väl framme i olika tävlingar. Idag hyr klubben skyttelokal i Dingle.

 

Styrelse:
Ordförande: Tommy Johansson tfn 0524-409 56
Kassör: Bengt Kollin tfn 0524-811 53 b.kollin@telia.com
Sekreterare: Lennart Johansson tfn 0524-811 10 lennart-johansson@telia.com

 

Svenska Skyttesportförbundet

Berfendals LRF avdelning

LRF är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog.
Organisationen arbetar bland annat med att skapa positiv opinion för Sveriges bönders verksamhet och produkter

 

Styrelse:
Ordförande: Karl-Åke Rosén, tfn 0524-810 76 kalle.rosen@telia.com

Kassör: Thord Kollin, tfn 0524-811 00
Sekreterare: Roger Osberg tfn 0524-811 16

 

LRF:s hemsida

 

Berfendals Kyrkliga Syförening

Föreningen upphörde som förening 2014.