Predikoturer

För aktiviteter och verksamhet inom kyrkan, se församlingens hemsida:

 
Se Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/foss-sorbygden

Vill du läsa församlingsbladet hittar du det här: www.svenskakyrkan.se/foss-sorbygden/forsamlingsblad